Our company process and supports every step of your sales and purchase transactions

Закон за недвижими имоти и собственост
 

Практиката на адвокатите на "Лигъл Консултанси" включва консултиране на нашите клиенти по всички видове спорове, свързани с продажбо-покупката, използването и отдаването под наем на земя. Ние се ангажираме да Ви помогнем да избегнете дълги и скъпи решения на проблемите, като изберете алтернативни методи за разрешаване на спорове. Нашите адвокати са добре запознати с работата на регионалните и върховни съдилища на Европа. Нашият отдел по интелектуална собственост се занимава с всички области и въпроси свързани с сделки на недвижими имоти, спорове и нарушения на правата.

 

Нашите области на дейност включват:

 

Спорове за продажбата и покупката между продавача и купувача Нарушение на правото на ползване на частна собственост Правото на ползване на лизинга и прекратяването, както и на методите за получаване на право на собственост от наематели Задължения на наемодателите към наемателите Действия по отношение на небрежност за неправомерна информация, дадени от оценители. Както и изисквания за контролиране на управляващите дружества Съседски спорове - като права на достъп, права на светлина и проблеми с границите.

 

За повече информация относно това как можем да Ви помогнем, моля свържете се с нас.

Имате нужда от повече информация? Свъжете се с нас.
Поискайте консултация сега