Правни услуги и съдебни спорове
Силен отбор за стабилни резултати

правен

Създаване на фирма в България

Повече от 10 години успешно предоставяне на правни услуги в областта на регистрацията на дружества с ограничена отговорност, както и на акционерни дружества (АД) ни позволява да гарантираме на нашите клиенти успеха на събитието възможно най-скоро. Услугите ни за учредяване на фирмата включват процеса на собственост, партньорство, представителство, клон или дъщерно дружество в България, консултации в областта на счетоводството, данъчна оптимизация, защита и бизнес представителство.

Дъщерни фирми и клонове в България


Основни отчети за формациите и клоновете на фирмите в България: регистрацията на чуждестранно лице, в случай на отделно звено А клон на офис, изисква поне едно физическо лице като местен представител;

Лицензи и разрешителни за български фирми

Пълната и всеобхватна подкрепа на нашите адвокати ще даде възможност в най-кратки срокове да се получи лиценз и разрешение за работа на българска територия. Процесът на получаване на разрешения за стопанска дейност в България включва разрешения от местните власти, като се получава списък с изисквания за наемане на граждани от България, както и редица подобни разрешения.

Сливания, придобивания и продажби на съществуващи български фирми

Един от законните начини за придобиване на вече съществуваща българска компания е придобиването на контролен пакет в целевата компания. Също така, обичайната практика за придобиване на българска компания е сливане или премахване.


Разпускане и ликвидация на фирмата в България

Правна помощ при прекратяване и ликвидация на български фирми, производство по несъстоятелност. Пълният набор от правни съвети, предоставени от нашите висококвалифицирани адвокати, е точно това, което е необходимо при закриването на фирма или клон.

Корпоративни търговски спорове и арбитраж

Нашите висококвалифицирани български адвокати ще ви предоставят правна помощ на всяка стъпка от производството, до пълното решаване на правния въпрос.

Данъчни услуги и счетоводство


Тъй като фирмите имат пълен свободен достъп за местния данъчен консултант, е важно да бъдат добре познати принципите на данъчното облагане, които се прилагат на международна и глобална основа. Legal Consultancy LTD предлага пълен набор от консултации по правни данъчни въпроси. Нашите специалисти имат обширни познания в областта на данъчното облагане и ще ви помогнат при решаването на всякакви въпроси от това правно поле.

Имате нужда от повече информация? Свъжете се с нас.
Поискайте консултация сега