Консултантска и регулаторна подкрепа в областта на финансовите услуги

Знания Експертиза | Опит

Финансова консултация

Нашите финансови консултантски услуги включват:

 

Стартираща консултация Подкрепа за регистрация и оторизация в FCA, SEC, SFC, MAS Регулиране на FCA за консултанти / организатори Дизайн за съответствие, политики за съответствие, процедури за съответствие Регулиране и данъчни консултации Прогнози за капитала и ликвидността Бизнес моделиране


Съгласие


Консултантските услуги за съответствие включват: Регламент на международно ниво Преглед на тематичното съответствие Общ преглед на системата за съответствие Различни видове проверки, включително Mock регулаторни проверки Посещения на място, изпити и разследвания на правоприлагащите органи Мнения на клиентите за служителите Кибернетична сигурност и нейната оценка Финансови и регулаторни документи / докладване Консултации по подготовката на нормативни промени Нормативни известия за актуализиране Обучение на регулаторния персонал Командироване към отговорности по отношение на спазването и регулиране

Имате нужда от повече информация? Свъжете се с нас.
Поискайте консултация сега